Spirituálne terapie
SRT odbloky a magické rituály

SRT je skratka pre Spiritual Response Terapy alebo Terapia cez spirituálnu odpoveď.

Na sedení načítam informácie o Vás k danej téme, povieme si, prečo sa Vám daná situácia v živote deje. Cez prácu s kyvadlom energeticky prečistime bloky na mentálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni, aj v rôznych životných oblastiach (finančnej, pracovnej, v medziľudských či partnerských vzťahoch a v láske).

Čistím kliatby, urieknutia, neprajnosti. Taktiež očisťujem rody a rodokmene od nevyriešených nezhôd (majetkových, partnerských, krádeží, potratov a iných rodových tajomstiev), ktoré sú v nás naprogramované udalosťami prežitými našimi predkami a vďaka ktorým opakovane zažívame rovnaké neželané situácie. Odpájam entity a bytosti, ktoré sú na Vás napojené alebo s Vami žijú v domácnosti.

Aké problémy sa dajú pomocou SRT riešiť?

 • zdravotné ťažkosti, odblokovanie energetických dráh, čakier
 • traumy a psychické rany z detstva, nedoriešené emócie, pocity zlyhania
 • nevysvetliteľný strach, obavy, pocity úzkosti, fóbie rôzneho druhu
 • nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nerozhodnosť
 • nechuť do života, depresia, melanchólia, vyčerpanosť a nedostatok energie
 • chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • vzťahové problémy – rodinné, partnerské a v zamestnaní
 • psychosomatické poruchy
 • Programy a bloky z prenatálneho obdobia, ktoré nám predala mama počas tehotenstva. Jej strachy, neprijatie alebo odmietnutie tehotenstva, dieťatka, prechádzajúci potrat pred naším počatím, jej osamelosť počas tehotenstva atd., to všetko vplýva a programuje dieťatko do budúceho života.

1. SRT odbloky (diagnostika cez načítanie informácií k danej téme a energetické čistenie blokov s kyvadlom) 1 sedenie .....60 eur
2. Čistenie rodovej línie 1 sedenie....60 eur
3. Aktivácia hojnosti a energetické čistenie blokov 1 sedenie.....60 eur
4. Čistenie čakier 1 sedenie ....60 eur
5. Čistenie priestorov 1 sedenie ...35 eur


Po SRT odbloku a očistení od kliatieb robím na posilnenie konkrétnej témy magické rituály

 • rituál na očistu od kliatieb, urieknutí a neprajností,
 • rituál otvorenie cesty k hojnosti a financiám,
 • rituál na rozbehnutie firmy, obchodu, služieb a pritiahnutie klientov
 • rituál na pritiahnutie novej práce, zvýšenie platu
 • rituál na otvorenie cesty k láske a partnerovi
 • pritiahnutie nového partnera
 • rituál na oživenie dlhotrvajúceho vzťahu
 • a iné

Cena jedného rituálu je od 100 eur, v závislosti od jeho zložitosti