Spirituálne terapie

Magické rituály, SRT a Access Bars nie sú náhradou za lekársku starostlivosť. Sú to alternatívne metódy, ktoré klient podstupuje po svojom slobodnom, informovanom rozhodnutí a na svoje riziko. V prípade, že klient v súčasnej dobe podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred zahájením terapie informovať Zuzanu Kittlerovú o tejto skutočnosti. Klient je v celom priebehu spolupráce (terapie) za seba zodpovedný. Odporučenia sú iba návrhy, ktorými sa klient riadi podľa vlastného uváženia. Klient berie na vedomie, že môže byť v priebehu terapie vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu.

Poradie ani druh rituálov si klient nevyberá sám a doporučený rituál je úplne v rukách Zuzany Kittlerovej. Presný rituálny plán vrátane finálnej ceny bude zostavený po prvotnej konzultácii.

Zuzana Kittlerová si vyhradzuje právo prijímať a odmietať klientov podľa jej uváženia. Pokiaľ usúdi, že akákoľvek služba nie je pre klienta vhodná a ide o službu, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne klient nerešpektuje odporučenia, ktoré sú mu počas spolupráce dané, má právo klienta odmietnuť alebo spoluprácu ukončiť.